ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม “Mr.&Miss LINE PLAY International”

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม LINE PLAY สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม “Mr.&Miss LINE PLAY International” ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น. – 25 เมษายน 2565 เวลา 11:59 น. เพื่อรับของรางวัลภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้

เงื่อนไขกติกาการร่วมสนุกกิจกรรม
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ใช้งานเกม LINE PLAY ในประเทศไทยเท่านั้น ในกรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานเกม LINE PLAY มาก่อนจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LINE PLAY และเปิดบัญชีผู้ใช้งานก่อนเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยการเลือกลงทะเบียน "ประเทศไทย" เท่านั้น สำหรับผู้ที่เล่นเกม LINE PLAY อยู่แล้ว สามารถข้ามไปข้อต่อไปได้ทันที
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าไปที่เฟซบุ๊ก (Facebook) ที่ตนมีบัญชีและใช้งานเป็นประจำ และทำการโพสต์ภาพอวตารในชุดประจำชาติของประเทศใดๆ ก็ได้ พร้อมข้อความอธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกชุดประจำชาติดังกล่าว ภายในโพสต์จะต้องใส่แฮชแท็ก #เล่นlineplay และต้องตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะในระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น. – 25 เมษายน 2565 เวลา 11:59 น.

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องส่งภาพหลักฐานการโพสต์ภาพและข้อความบนเฟซบุ๊ก (Facebook) ผ่านระบบไดอารี่ในเกม LINE PLAY โดยจะต้องใส่แฮชแท็ก #lineplayth ไว้ด้านบนสุด (ตัวเล็กทั้งหมด) ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น. – 25 เมษายน 2565 เวลา 11:59 น.

เงื่อนไขกติกาการรับรางวัลและการจัดส่งของรางวัล
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนและถูกต้องทั้งหมดจะได้รับของรางวัล คือ ตั๋วกาชา Animation (Animation Gacha Ticket) ท่านละ จำนวน 2 ใบ มูลค่ารางวัลละ 92 บาท (ไม่จำกัดจำนวนรางวัล)
2. บริษัทจะดำเนินการส่งของรางวัลไปยังกล่องจดหมายของอวตารในเกม LINE PLAY ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ในการส่งไดอารี่ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:00 น.  

รายละเอียดและเงื่อนไขทั่วไปของกิจกรรม 
1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย  บริษัท  ไลน์  คอมพานี  (ประเทศไทย)  จำกัด  (“บริษัท”) และรายละเอียด ของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้  ทั้งนี้ ของรางวัลในกิจกรรมนี้จะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลโดยบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือ

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์จำกัดการให้ของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 รางวัล ต่อ 1 บัญชีเกมเท่านั้น

3. บริษัทจะไม่พิจารณาการโพสต์ข้อความหรือรูปภาพที่ผิดกฎหมาย หรือ ไม่เหมาะสม หรือ ละเมิดสิทธิใด ๆ ของผู้อื่นทุกกรณี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจถูกระงับการใช้งานบัญชีเกม LINE PLAY อีกด้วย

4. ผลงานที่ร่วมกิจกรรมต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้คิดสร้างสรรค์ขึ้นเองเท่านั้น ซึ่งรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ในการใช้ภาพและเนื้อหาดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากมีการร้องเรียน ฟ้องร้อง หรือมีความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาในที่โพสต์ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดในเรื่องดังกล่าวในทุกกรณี

5. ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงและยอมรับให้บริษัทใช้ชื่อ ภาพ เนื้อหาและข้อมูลการโพสต์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือข้อมูลอื่นใดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดในการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะได้ โดยไม่จำกัดรูปแบบสื่อและระยเวลาการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่จ่ายค่าตอบแทนและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ของรางวัลดังกล่าวสามารถใช้ได้ภายในเกม LINE PLAY เท่านั้น

7. บริษัทจะมีการจัดเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพิจารณาคุณสมบัติการรับของรางวัล เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการรับของรางวัล เพื่อส่งของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางโซเชียลมีเดีย เพื่อประโยชน์ในการจัดการกิจกรรมนี้ เพื่อให้สามารถตอบรับการร้องขอหรือสอบถามจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ/หรือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม บริษัท จะมีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปยังบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจนถึงวันที่  31 กรกฎาคม 2565  หรืออาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติมที่  https://terms.line.me/line\_genlctpp

8. พนักงานของบริษัทและครอบครัวของพนักงาน รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ แต่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

9. การเป็นผู้ชนะรางวัลและสิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถเปลี่ยนมูลค่าของรางวัลเป็นของรางวัลอื่น บัตรกำนัล เงินสด หรือตัวเลือกอื่น ๆ ได้

10. ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถส่งของรางวัลให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากข้อมูลที่ระบุไว้ไม่ถูกต้อง ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสละสิทธิ์รับรางวัลทันที

11. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกิจกรรมนี้รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขของรางวัล โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือ แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัลทุกกรณี หากบริษัทตรวจพบภายหลังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขกติกาฉบับนี้รวมถึงการฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

13. การตัดสินใด ๆ ของบริษัท หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นนี้