ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม Facebook Cover Contest ต้อนรับปีใหม่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม LINE PLAY สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม Facebook Cover Contest ต้อนรับปีใหม่ ได้โดยการดาวน์โหลดเกม LINE PLAY บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต และส่งประกวดผลงานภาพวาดสำหรับจัดทำเป็นรูปหน้าปกเฟสบุ๊ค (Facebook Cover Photo) ของแฟนเพจ LINE PLAY ประเทศไทย โดยทำการโพสต์ผ่านระบบไดอารี่ในแอปพลิเคชัน LINE PLAY หรือร่วมสนุกโดยการโหวตผลงานที่ผ่านการคัดเลือกผ่านช่องทางแฟนเพจ LINE PLAY ประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขกติกาการร่วมสนุกกิจกรรม
1.1ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ยังไม่เคยเล่นเกม LINE PLAY ต้องดาวน์โหลดเกม LINE PLAY ลงบนสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตก่อนเพื่อร่วมกิจกรรมนี้ สำหรับผู้ที่เล่นเกม LINE PLAY อยู่แล้ว สามารถข้ามไปข้อ 1.2 ได้ทันที

1.2ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าใช้บริการ Facebook ผ่านทางเว็ปไซต์ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเฟสบุ๊ค (Facebook) ลงบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เพื่อสมัครเป็นผู้ใช้งาน 

1.3ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดที่สื่อถึงเกม LINE PLAY และการเฉลิมฉลองการเข้าสู่ปี 2566 ขนาด 1,200 x 457 พิกเซล เพื่อนำไปจัดทำเป็นรูปหน้าปกเฟสบุ๊ค (Facebook Cover Photo) ของแฟนเพจ LINE PLAY ประเทศไทย 

1.4ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องส่งผลงานผ่านระบบไดอารี่ในเกม โดยจะต้องใส่แฮชแท็ก #cover ไว้ด้านบนสุด ตามด้วยภาพผลงาน และแคปชั่นที่อธิบายถึงผลงานดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 12:00 น. – 3 มกราคม 2566 เวลา 23:59 น. 
 
1.5ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนนโดยทีมงาน LINE PLAY เป็นไปตามรายละเอียดดังนี้
ความประทับใจ (Impact) คะแนนเต็ม 25 คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คะแนนเต็ม 25 คะแนน
สไตล์ (Style) คะแนนเต็ม 25 คะแนน
ความโดดเด่น (Uniqueness) คะแนนเต็ม 25 คะแนน

1.6ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศ 10 ผลงานที่ได้รับคัดเลือกทางแฟนเพจ LINE PLAY ประเทศไทย (www.facebook.com/LINEPLAYTHOFFICIAL/)ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 16:00 น. 

1.7ผู้เล่น LINE PLAY ทุกท่านสามารถร่วมโหวตผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 ผลงาน โดยโหวตได้คนละ 1 ผลงาน ผ่านช่องทางแฟนเพจ LINE PLAY ประเทศไทย(www.facebook.com/LINEPLAYTHOFFICIAL/)ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 12:00 น. – 16 มกราคม 2566 เวลา 23:59 น.

1.8ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการโหวตต้องระบุข้อมูลรหัสอวตาร (Avatar Code) ของตัวเอง ให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนดำเนินการโหวต ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์โหวตเพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น 

เงื่อนไขกติกาการรับรางวัล
1. เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 ท่านที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขกติกาการร่วมสนุก และได้รับการคัดเลือกจากทีมงานจะได้รับของรางวัลเป็น Cash ในเกม LINE PLAY จำนวนท่านละ 500 Cash มูลค่ารางวัลละ 2,300 บาท  (จำกัดจำนวน 10 รางวัล) โดยบริษัทจะดำเนินการส่งของรางวัลไปยังกล่องจดหมายของอวตารในเกม LINE PLAY ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ในการส่งผลงาน ภายในไม่เกินวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 18:00 น.
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนที่ทำการโหวตผลงานจะได้รับเพชรจำนวน 3,000 ชิ้น มูลค่ารางวัลละ 81 บาท(ไม่จำกัดจำนวนของรางวัล) โดยบริษัทจะดำเนินการส่งของรางวัลไปยังกล่องจดหมายของอวตารในเกม LINE PLAY ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ข้อมูลรหัสอวตาร (Avatar Code) ภายในไม่เกินวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 18:00 น.

เงื่อนไขทั่วไป
1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย  บริษัท  ไลน์  คอมพานี  (ประเทศไทย)  จำกัด  (“บริษัท”)  ของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้  

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์จำกัดการให้ของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 รางวัล ต่อ 1 บัญชีเกม ต่อ 1 ผลงาน เท่านั้น หากผู้ร่วมกิจกรรมส่งผลงานซ้ำ ทีมงานจะให้รางวัลกับบัญชีแรกที่ส่งผลงานเข้ามาก่อนเท่านั้น และจะตัดสิทธิ์การพิจารณารางวัลสำหรับผลงานที่ส่งเข้ามาซ้ำในทุกกรณีทันที

3. ในกรณีการร่วมโหวตผลงาน บริษัทขอจำกัดจำนวนครั้งการโหวต โดย 1 รหัสอวตาร (Avatar Code) สามารถโหวตได้เพียง 1 ครั้ง หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมส่งผลโหวตมากกว่า 1 ครั้ง ทีมงานจะให้รางวัลเพียงรางวัลเดียว และคะแนนโหวตจะนับเพียงการโหวตในครั้งแรกเท่านั้น  

4. ผลงานที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งเข้ามาจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ขึ้นเองเท่านั้น ซึ่งรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ในเนื้อหาดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากมีการร้องเรียน ฟ้องร้อง หรือมีความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดในเรื่องดังกล่าวในทุกกรณี

4. ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงและยอมรับให้บริษัทใช้ชื่ออวตาร ภาพผลงาน และแคปชั่นของผู้ร่วมกิจกรรม หรือข้อมูลอื่นใดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดในการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะได้ โดยไม่จำกัดรูปแบบสื่อและระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่จ่ายค่าตอบแทนและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงและยอมรับให้บริษัทนำภาพผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดไปใช้เป็นรูปหน้าปกเฟสบุ๊ค (Facebook Cover Photo) ของแฟนเพจ LINE PLAY ประเทศไทยในอนาคต โดยบริษัทจะไม่จ่ายค่าตอบแทนและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ของรางวัลดังกล่าวสามารถใช้ได้ภายในเกม LINE PLAY เท่านั้น

7.บริษัทจะมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพิจารณาคุณสมบัติการรับของรางวัล เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนในการรับรางวัล เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน เพื่อประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางโซเชียลมีเดีย เพื่อประโยชน์ในการจัดการกิจกรรมนี้ เพื่อให้สามารถตอบรับการร้องขอหรือสอบถามจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่กิจกรรมสิ้นสุดลง หรืออาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp

8.พนักงานของบริษัทและครอบครัวของพนักงาน รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ แต่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

9.การเป็นผู้ชนะรางวัลและสิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถเปลี่ยนมูลค่ารางวัลเป็นบัตรกำนัล เงินสด หรือตัวเลือกอื่น ๆ ได้

10.ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถส่งของรางวัลให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากข้อมูลที่ระบุไว้ไม่ถูกต้อง ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสละสิทธิ์รับรางวัลทันที

11.บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ  โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ชนะรางวัลและไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

12.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

13.การตัดสินใด ๆ ของบริษัท หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นนี้