ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม “Big Cleaning รับขวัญวันตรุษจีน”

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม LINE PLAY สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม “Big Cleaning รับขวัญวันตรุษจีน” ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 12:00 น. – 26 มกราคม 2566 เวลา 23:59 น. เพื่อรับของรางวัลภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้

เงื่อนไขกติกาการร่วมสนุกกิจกรรม
1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ใช้งานเกม LINE PLAY ในประเทศไทยเท่านั้น ในกรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานเกม LINE PLAY มาก่อนจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LINE PLAY และเปิดบัญชีผู้ใช้งานก่อนเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยการเลือกลงทะเบียน "ประเทศไทย" เท่านั้น 
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชัน LINE PLAY และทำการถ่ายภาพหน้าจอ (Screenshot) อวตารของท่านโดยถ่ายเซลฟี่อวตารในขณะที่กำลังทำความสะอาดห้อง จากนั้นให้ทำการโพสต์ภาพดังกล่าวบนอินสตาแกรม (Instagram) ของท่านพร้อมใส่ข้อความอวยพรในวันตรุษจีน และใส่แฮชแท็ก #เล่นlineplay ในระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 12:00 น. – 26 มกราคม 2566 เวลา 23:59 น. 
3.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องส่งภาพถ่ายหน้าจอ (Screenshot) แสดงหลักฐานยืนยันการโพสต์ภาพดังกล่าวบนอินสตาแกรม (Instagram) โดยจะต้องเห็นชื่อบัญชีและวันที่โพสต์ พร้อมกับส่งลิงค์ (URL) ของโพสต์อินสตาแกรมดังกล่าวผ่านระบบไดอารี่ในเกม LINE PLAY โดยจะต้องใส่แฮชแท็ก #cleaning (โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด และห้ามมีการเว้นบรรทัดหรือเว้นช่องว่าง) ไว้ด้านบนสุดของข้อความในไดอารี่ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ทีมงานสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 12:00 น. – 26 มกราคม 2566 เวลา 23:59 น. 

เงื่อนไขกติกาการรับรางวัลและการจัดส่งของรางวัล
1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนและถูกต้องทั้งหมดจะได้รับของรางวัลคือ ตั๋วสุ่มไอเทม Animation (Animation Gacha Ticket) ท่านละจำนวน 2 ใบ มูลค่ารางวัลละ 46 บาท (ไม่จำกัดจำนวนรางวัล)
2.บริษัทจะดำเนินการส่งของรางวัลไปยังกล่องจดหมายของอวตารในเกม LINE PLAY ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวผ่านระบบไดอารี่ในเกมภายในไม่เกินวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:00 น.

รายละเอียดและเงื่อนไขทั่วไปของกิจกรรม 
1.กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และรายละเอียด ของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ ของรางวัลในกิจกรรมนี้จะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลโดยบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือ

2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์จำกัดการให้ของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 รางวัล ต่อ 1 บัญชีเกม ต่อ 1 ผลงาน เท่านั้น หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งผลงานซ้ำ ทีมงานจะให้รางวัลกับบัญชีแรกที่ส่งผลงานเข้ามาก่อนเท่านั้น และจะตัดสิทธิ์การพิจารณารางวัลสำหรับผลงานซ้ำอื่น ๆ ในทุกกรณีทันที

3.บริษัทจะไม่พิจารณาการโพสต์ข้อความ หรือรูปภาพที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม หรือละเมิดสิทธิใด ๆ ของผู้อื่นทุกกรณี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจถูกระงับการใช้งานบัญชีเกม LINE PLAY อีกด้วย

4.ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้คิดสร้างสรรค์ขึ้นเองเท่านั้น ซึ่งรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ในการใช้ภาพและเนื้อหาได้โดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากมีการร้องเรียน ฟ้องร้อง หรือมีความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาและภาพดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวในทุกกรณี

5.ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงและยอมรับให้บริษัทใช้ชื่อ ภาพ เนื้อหาและข้อมูลการโพสต์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือข้อมูลอื่นใดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดในการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะได้ โดยไม่จำกัดรูปแบบสื่อและระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ สำหรับความยินยอมดังกล่าวและสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด 

6.ของรางวัลดังกล่าวสามารถใช้ได้ภายในเกม LINE PLAY เท่านั้น

7.บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งได้แก่ ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว (เช่น ชื่อ-นามสกุล ชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์) ข้อมูลการติดต่อ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์) ข้อมูลตัวบ่งชี้ภายในที่กำหนดโดยบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม (เช่น เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม) (1) เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัคร/ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (2) เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตน/คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (3) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม (4) เพื่อติดต่อสื่อสาร ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (5) เพื่อส่งมอบสิทธิประโยชน์/ของรางวัล/ของสมนาคุณให้แก่ผู้ชนะรางวัล/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (6) เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของบริษัทตามกฎหมาย (7) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการตลาด และเพื่อวัดประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 

บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้แก่บุคคลภายนอก ได้แก่ บริษัทในเครือและผู้รับจ้างของบริษัท บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่กิจกรรมสิ้นสุดลง หรืออาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp

8.พนักงานของบริษัทและครอบครัวของพนักงาน รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ แต่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

9.การเป็นผู้ชนะรางวัลและสิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถเปลี่ยนมูลค่าของรางวัลเป็นของรางวัลอื่น บัตรกำนัล เงินสด หรือตัวเลือกอื่น ๆ ได้

10.ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถส่งของรางวัลให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากข้อมูลที่ระบุไว้ไม่ถูกต้อง ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสละสิทธิ์รับรางวัลทันที

11.บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกิจกรรมนี้รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขของรางวัล โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือ แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

12.บริษัทสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือ ตัดสิทธิ์การให้รางวัล และ/หรือ ระงับการใช้งานบัญชี LINE PLAY ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากบริษัทตรวจพบภายหลังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขกติกาฉบับนี้ หรือ กระทำการอื่นใด ๆ ไม่เหมาะสม รวมถึงการฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

13.การตัดสินใด ๆ ของบริษัท หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นนี้