ประกาศปรับเปลี่ยนและเปิดตัวบริการใหม่!

ทีมงานมีความยินดีที่จะแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า สแควร์จะทำการปรับปรุงการให้บริการและเปิดตัวบริการใหม่ในชื่อ "โอเพนแชท" อย่างเต็มรูปแบบปลายเดือนกรกฎาคมนี้ โดยมาพร้อมกับโลโก้ใหม่และบริการที่ให้ความสำคัญกับฟังก์ชั่นแชทมากยิ่งขึ้น โดยที่ฟังก์ชั่นโพสต์และโพสต์เก่าๆในสแควร์จะถูกย้ายไปรวมอยู่ที่หน้าโน้ตในแต่ละห้องแชท

 

อย่างไรก็ตาม หากโอเพนแชทเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว สมาชิกเดิมที่ได้เข้าร่วมอยู่ในสแควร์ แต่ไม่ได้เข้าร่วมอยู่ในห้องแชทใดๆเลย สถานะการเป็นสมาชิกในกลุ่มนั้นๆจะสิ้นสุดลง

 

ด้วยเหตุนี้สมาชิกปัจจุบันในสแควร์จำเป็นจะต้องเข้าร่วมอยู่ในห้องแชทอย่างน้อย 1 ห้องแชทเพื่อรักษาสถานะการเป็นสมาชิก

 

กรุณาคลิกเพื่อดูคำแนะนำเพิ่มเติมและข้อควรปฎิบัติก่อนการเปลี่ยนบริการเป็นโอเพนแชท

 

สำหรับผู้ดูแลสแควร์

ทำอย่างไรจะรักษาสมาชิกให้ยังอยู่ในกลุ่มหลังเปลี่ยนบริการเป็นโอเพนแชท?

 

สำหรับสมาชิกในสแควร์

ทำอย่างไรให้เรายังคงเป็นสมาชิกในกลุ่มหลังเปลี่ยนบริการเป็นโอเพนแชท?

 

[English]

[กลับสู่หน้าหลัก]