ประกาศ! โอเพนแชทเริ่มแสดงโฆษณาอย่างเป็นทางการแล้วที่ห้องโอเพนแชท ไม่ใช่สแปมแต่อย่างใด

 

คำชี้แจงเรื่องการแสดงโฆษณาบนห้องโอเพนแชท :   

1. การแสดงโฆษณาดังกล่าวเป็นการแสดงผลอย่างเป็นทางการของโอเพนแชท ไม่ใช่สแปมแต่อย่างใด 

2. การแสดงโฆษณาดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแอดมินของห้องโอเพนแชท 

3. ผู้ใช้งานแต่ละคน แต่ละห้องโอเพนแชท อาจมองเห็นโฆษณาไม่เหมือนกัน แม้เป็นช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น